Náš tým

Vanda Řezníčková

RECONNECTIVE HEALING PRACTITIONER - CertifikovanÝ Praktik Reconnection

Telefon: +420 603 770 391

E-mail: reznickova.vanda(zav)seznam.cz

 

 www.ondeguarigione.eu

www.primarnipece.cz

www.vitamince.cz

www.zdravotnicviceni.cz

 

Certifikát:

RECONNECTIVE HEALING PRACTITIONER - Certifikovaný Praktik Reconnection

 

CZ: Vanda je praktický lékař, Rekonektivním léčením a Znovunapojením se zabývá od roku 2009. Výsledky může hodnotit i z objektivní "lékařské" stránky u svých pacientů. Výsledky se dostavují na všech úrovních, včetně normalizace laboratorních hodnot např. u diabetu nebo jinou léčbou neovlivnitelných zvýšených hodnot jaterních testů.

 

GB:Vanda is a general practitioner, Reconnective Healing and Znovunapojením deals since 2009. Results can be assessed from an objective "medical" page of their patients. The results have been observed at all levels, including the normalization of laboratory values ​​such as diabetes or other factors beyond the treatment of elevated liver function tests.

 

IT: Vanda è una medico di base, Reconnective Healing e  The Reconnection offre dal 2009. I risultati possono essere valutati da una pagina oggettivo "medico" dei loro pazienti. I risultati sono stati osservati a tutti i livelli, compresa la normalizzazione dei valori di laboratorio come il diabete o altri fattori fuori il trattamento di elevati test di funzionalità epatica.

 

Soňa Hrabalová

RECONNECTIVE HEALING PRACTITIONER - Certifikovaný praktik Reconnection

 

Telefon: +420 776 206 960

E-mail: hrabalova.sona(zav)volny.cz

www: motus-rehabilitace.cz

Certifikát:

RECONNECTIVE HEALING PRACTITIONER - Certifikovaný Praktik Reconnection

 

Soňa je majitelkou rehabilitace Motus v Praze. Rekonektivním léčním se zabývá od roku 2009, Znovunapojením od roku 2010. V Rekonektivním léčení je vyškolen i její pracovní tým špičkových fyzioterapeutů. V Motusu se budete cítit jako doma u budete v nejlepších rukou.

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode