Vědci prokázali, že jižní a severní magnetický pól lze oddělit

19.06.2010 16:58

 

Technet.cz

 

 

Ať se snažíme magnet rozbít sebevíc, magnetický jih a sever zůstanou vždycky spojeny. Za

základní element magnetismu byl tedy dlouho považován dipól, protože až donedávna

magnetické monopóly nikdo dosud nepozoroval.

 

Z hodin fyziky je známo, že elektrické náboje, kladný a záporný, se mohou vyskytovat samostatně, tedy jako

monopóly. U magnetismu to ale neplatí, ze zkušenosti víme, že severní a jižní magnetický pól od sebe nelze

nikdy oddělit.

Nedávné pokusy britských a francouzských fyziků prokázaly, že magnetické náboje se v některých materiálech

chovají podobně jako jejich elektrické protějšky. Existence magnetických monopólů tak byla jednoznačně

potvrzena.

 

Monopóly už nejsou jen pouhá teorie

 

Ale moderní fyzikální teorie, zejména teorie velkého sjednocení či teorie superstrun, s magnetickými monopóly

počítají. Poprvé o nich uvažoval již roku 1894 slavný Pierre Curie a v roce 1931 neméně proslulý anglický fyzik

Paul Dirac ve své práci o kvantové teorii elektromagnetického pole dokonce jejich existenci předpověděl.

Že něco jako magnetické monopóly skutečně existuje, se potvrdilo letos v září, kdy byla publikována studie

Jonathana Morrise z berlínského Helmholtzova Centra pro materiály a energii a Toma Fennella z

Laue-Langevinova institutu v Grenoblu, která se zabývala termodynamickými i jinými vlastnostmi spinových

ledů.

 

Magnetismus a spinové ledy

 

Spinové ledy jsou speciální krystalické materiály se spoustou neobvyklých vlastností. Magnetické momenty

(vyvolané spinem) se v těchto látkách neprojevují tak jako u klasických ferromagnetů (např. železo), ale spíše

se chovají jako vodíková jádra ve vodním ledu a uspořádávají se do čtyřstěnů.

  

Autoři:

 

Fennell se rozhodl ve výzkumu magnetických vlastností spinového ledu pokračovat, a proto se spojil s

britskými vědci Stevem Bramwellem (University College London) a Seanem Giblinem (Rutherford Appleton

Laboratory). Společně pak provedli první měření velikosti magnetického náboje a proudu magnetických

monopólů u spinového ledu Dy2Ti2O7 (chemické látky zvané dysprosiumtitanát).

 

Magnetřina

 

Výsledkem bylo potvrzení existence magnetických monopólů. Z provedených měření vyplývá, že elementární

magnetické náboje mají rozměry řádově srovnatelné s atomy a chovají se víceméně stejně jako jejich

elektrické protějšky.

To mimo jiné dokládá, že mezi elektřinou a magnetismem existuje hluboká souvislost a dokonalá symetrie.

Možná anebo spíš právě proto vědci nový jev pojmenovali příznačně jako "magnetřina" (z angl. magnetricity).

Steve Bramwell, jeden z autorů objevu, k tomu poznamenává: "Existence magnetických monopólů byla poprvé

předpovězena v roce 1931, ale navzdory mnoha pokusům o jejich nalezení nikdy nebyly pozorovány jako volně

se pohybující elementární částice. Avšak tyto monopóly existují, přinejmenším uvnitř spinového ledu, ale nikdy

mimo něj."

Podle něj jde o objev mimořádného významu. "Prozatím jsme na začátku, ale kdo ví, jak budou magnetrické

aplikace vypadat za 100 let." Očekává se, že objev povede k přehodnocení současných teorií magnetismu,

jakož i k vývoji zcela nových technologií. Studie byla publikována v říjnovém vydání časopisu Nature.

Zdroj:

 

www.ucl.ac.uk

physicsworld.com

 

Josef Kučera

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode