O THE RECONNECTION

   

The Reconnection® - Znovunapojení

 

    Během The Reconnection® (Osobního RECONNECTION) se aktivuje síť (mřížka) axiatonálních drah, přítomná v každém živém organismu. Tyto aktivované axiatonální linie se dále propojí s mřížkou ( sítí ) geomagnetických drah, procházejících skrze Zemi.

    O axiatonálních drahách se v nové vědecké literatuře píše v knize J.J.Hurtaka, Kniha znalostí, Enochovy klíče, kapitola 3.1.4. a 3.1.7. ( The Book of Knowledge: The Keys of Enoch© ). Skrze tyto dráhy ( viz obrázek výše ) je dle informací J.J.Hurtaka řízen chod každého organismu. Mřížka je analogická s meridiány, se kterými pracuje již tisíciletí čínská medicína. The Reconnection® aktivuje tuto mřížku a propojí vás se všudypřítomnou mřížkou na Zemi. Vnímaví lidé tuto mřížku při napojování vnitřním zrakem vidí.

    Znovunapojením dojde k trvalé kontrole všech poruch a dějů v organismu i vzhledem k vnějšímu prostředí. Organismus je tak opakovně uváděn do rovnováhy - harmonie. Propojení s vesmírem přináší potenciál pro rychlou regeneraci, rychlé léčení a opravu poškozených buněk a systémů a připravenost na evoluční změny, které nepochybně již probíhají.  

    Původně byly meridiánové linie našich těl (někdy nazývané akupunkturní linie) spojené s liniemi sítě, která obklopuje planetu.Tato síť linií byla navržena tak, aby pokračovala dále a spojovala nás s mnohem větší sítí, čímž nás propojovala s celým vesmírem. Časem jsme byli od těchto linií odpojeni (proto hovoříme o "znovunapojení"). The Reconnection® přivádí „nové“ axiatonální linie, které nám dovolují ustálit unikátní vibrační úrovně a frekvence pro léčení a konečně i pro naši evoluci. Tyto axiatonální linie jsou součástí inteligence propojené mimo čas, jsou oběhovým systémem paralelních dimenzí, který přivádí základní energii pro obnovu funkcí lidského těla. The Reconnection® přivádí a aktivuje tyto nové linie, čímž dovoluje výměnu energie, světla a informací, znovu-napojení vláken DNA a reintegraci ‘strun’ (souběžných – nebo paralelních – úrovní existence). O vlivu The Reconnection®  na DNA viz sekce Články a informace.

 

Poznámka: Ačkoliv se to nepožaduje, doporučuje se, abyste ještě před svým The Reconnection® absolvovali jedno až tři sezení Rekonektivního léčení.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode