INSTRUKCE PRO PACIENTY

Co k léčení potřebujete

Informace o sezení  

Oblečení:

Oblečte se pohodlně. Plně oblečeni a bez obuvi budete ležet na zádech na polstrovaném masážním stole. (Informujte praktika, pokud máte potíže ležet na zádech a ten vám vyjde vstříc, jak jen to bude možné.)

 
Parfémy, vůně a aroma:

Během vašich sezení se často objevují různé vůně a aroma. Přijďte, prosím, bez uměle přidaných vůní, jak jen to bude možné.

 
Šperky, pásky, mince, mobilní telefony, atd.:

Rekonektivní léčení není předmětem těchto slabých stránek „energetického“ léčení, protože energie je pouze podmnožinou tohoto více všeobsažného spektra energie, světla a informací Rekonektivního léčení. Z tohoto důvodu si nemusíte vyprázdnit kapsy, sundat pásek, prsteny, hodinky a vyndat mince nebo všechny věci na baterku, jako jsou mobilní telefony, pokud se budete cítit pohodlně. Během léčení jen vypněte zvuk vašeho mobilního telefonu, aby vás nerušilo jeho případné zazvonění.

 
Optimální stav mysli:

Jednoduše zavřete své oči a nechte to být. Staňte se pozorovatelem a pozorovaným. Svědkem. Všímejte si. Všímejte si, když si něčeho všimnete. Všímejte si, když si ničeho nevšimnete. Všímejte si, když si znovu něčeho všimnete. Dovolte si zažít zázrak očekávání, kdy nebudete svázáni specifckým a detailním očekáváním. Věřte, že léčení, které přijmete, bude pro vás tím nejvhodnějším. 

 
Časy:

Sezení Rekonektivního léčení obvykle trvají přibližně 30 minut.Léčení se projevují mimo omezení času a prostoru, takže více času neznamená lépe. Obvykle se doporučují jedno až tři sezení. 

 

 The Reconnection se skládá ze dvou sezení, která obecně trvají přibližně mezi 45 minutami a jednou hodinou a ideálně ve dvou po sobě následujících dnech nebo obden. Každý ze dnů trvá napojování 45 -90 minut.

 
Míchání:

Sezení vašeho Reconnection a/nebo Rekonektivního léčení nemohou být míchána s technikami energetického léčení, harmonizací, krystaly nebo jinou „energetickou“ praxí. Pokud se sezení s čímkoliv míchají, ředí se a redukují na něco jiného, než je plné Rekonektivní léčení a/nebo Reconnection. Několik dní před svými sezeními a během týdne, který následuje, se vyhněte „energetické“ práci. Čím více času si samidovolíte být ve své vlastní energii, tím lépe. 

 

 

 

 

Prohlášení

 

 

PRO VAŠI OCHRANU:

Jedinými autorizovanými a kvalifikovanými instruktory pro vyučování seminářů The Reconnection a seminářů Rekonektivního léčení jsou Eric Pearl a vyučující týmThe Reconnection. Také upozorňujeme, že pouze schválení absolventi Semináře Stupně I/II jsou autorizováni a kvalifikováni k provádění soukromých sezení Rekonektivního léčení a pouze schválení absolventi Semináře Stupně III jsou autorizováni a kvalifikováni k provádění vašeho Reconnection.  

Pro více informací: Navštivte https://www.thereconnection.com/languages/cz

a přečtěte si knihu RECONNECTION – Návrat k léčivé energi.

 

PROHLÁŠENÍ:

Eric Pearl a The Reconnection, LLC ve spojení s The Reconnection® a Reconnective Healing®, a to včetně, ne však výlučně se semináři, vyučováním, jakoukoliv informací a/nebo lidmi, a to včetně, ne však výlučně s praktiky, instruktory, asistenty, zástupci, spolupracovníky,

zaměstnanci, agenty a/nebo zplnomocněnými osobami, které se k tomu vztahují, nedává žádné sliby, garance, zastoupení nebo záruky vzhledem k lékařským diagnózám a/nebo lékařské léčbě a ani neprovádí diagnózy, ani neléčí specifické zdravotní problémy. Sami nesete plnou zodpovědnost za svoji vlastní lékařskou péči. 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode