The Reconnection® - Znovunapojení (tzv. Osobní Reconnection ) / Riconnessione (cosiddetto Riconnessione personale)

Česká Republika:

Jednotná cena osobního Reconection je: 333 USD, resp. ekvivalent v jiné měně v přepočtu aktuálního kursu.

The Reconnection®

probíhá ve dvou, nejlépe po sobě následujících dnech, maximální pauza mezi oběma sezeními je 2 dny. Mezi oběma sezeními musí být u osoby

přijímající The Reconnection® noční spánek. Jednotlivá sezení trvají 35 - 90 min. Platba 333 USD probíhá první den a je již za oba dny.

Platba je vaše směna s Vesmírem za trvalou kontrolu na vaším fyzickým i duševním zdravím. Cena není stanovena náhodně a je nutné ji dodržet. Napojení nelze získat jinak. The Reconnection®stačí provést jedenkrát za život. Znovunapojení je trvalý stav.

Před jeho absolvováním doporučujeme 1 - 3 léčení.

 

In Italia:

Prezzo uniforme Reconection personali è: 333 EUR, rispettivamente. equivalente in altra valuta al tasso di cambio corrente.

The Reconnection ®

wirro si riceve in due giorni consecutivi preferibili, la pausa massima tra le due sessioni è di due giorni. Tra le due sessioni deve essere una persona che riceve The Reconnection ® notte di sonno.
Sedute individuali della durata di 35-90 min.
333 EUR pagamento è necessario pagare il primo giorno e il prezzo è per entrambi i due giorni.

Il pagamento è il mercato con l'Universo per il monitoraggio permanente della vostra salute fisica e mentale. Il prezzo non è determinato in modo casuale, e deve essere rispettato. The Reconnection non può essere ottenuta in altro modo. The Reconnection ® deve essere eseguita una volta nella vita. Reconnection è una condizione permanente.

Prima del suo completamento, si consiglia inoltre di 1-3 sedute di Reconnective Healing.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode